शहीदहरूको बलिदानः के रहने हाम्रो योगदान र सम्मान, वा अपमान?

शहीदहरूको बलिदानः के रहने हाम्रो योगदान र सम्मान, वा अपमान?

0Shares

माघ १६ Science does not demand sacrifice, it only demands contribution: “Life of Galileo”- Bertolt Brecht विज्ञानले बलिदान होइन, योगदान मात्रै माग्छ । शहिद दिवस बलिदानको सम्झना गर्ने, अनि थप योग्दान गर्ने संकल्प लिने दिन हो । स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि…

0Shares