As Arab Gulf starts opening to Israel, Palestinians face a reckoning

September 15- By Rami Ayyub JERUSALEM (Reuters) – Israel’s rapprochement with Gulf Arab states has left the Palestinians feeling abandoned by traditional allies and clutching an old playbook in a rapidly changing Middle East, analysts and critics say. As the United Arab Emirates…

रिपब्लिक TV का ब्यूरो चिफले राजीनामा दिए- टीआरपीका भोका अर्णब सबसँग दुर्व्यवहार गर्छन्

रिपब्लिक TV का ब्यूरो चिफले राजीनामा दिए- टीआरपीका भोका अर्णब सबसँग दुर्व्यवहार गर्छन्

Sept 09- रिपब्लिक TV का ब्यूरो चिफ तेजिंदर सिंह सोढ़ीले  राजीनामा दिएका छन्, र उनले दावी गरेका छन् कि टीआरपीका भोका अर्णब सबैसँग दुर्व्यवहार गर्छन् । रिपब्लिक TV ले कसरी पत्रकारिताको हत्या गरिरहेको  छ, अनि भडकाउने र चरित्र हत्या गर्ने, साम्प्रदायिक भावना…