निरन्तर सुधारको खाँचोः धर्मसुधार आन्दोलनका ५०० वर्ष

0Shares

October 31- Commemorating, nay, CELEBRATING 500 Years of the Reformation!!! धर्मसुधार आन्दोलनका ५०० वर्षः पाखण्डी पोप, जङ्गली बनेल, र मार्टिन लुथर “जङ्गलको बनेलले त्यसलार्ई नष्ट पार्न पसेको छ, र मैदानका जङ्गली जनावरहरू त्यसमा चर्छन् ।” —भजन ८०:१३ पोप लियो दशौँले सन् १५२०…

0Shares