यरूशलेम र परमेश्वरको मन्दिर (Jerusalem and the Temple Mount)

यरूशलेम र परमेश्वरको मन्दिर (Jerusalem and the Temple Mount)

0Shares

May 17- अहिले इजराएल र प्याफेस्टाइनका बिचमा विवादको विषय रहेको स्थान यरूशलेम, परमेश्वरको मन्दिर, अल अक्सा मस्क, डोम अभ द रक आदिका बारेमा यो लेखले केही प्रकाश पार्नेछ भनी हामीले यसलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छाैंः सम्पादक “तर यर्दन पारि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले…

0Shares